stag stag 9000 www.nely8.org paykasa pomeranianelektronik sigara viagra www.fitamin.org

TYT EN ÇOK ÇIKAN KONULAR

DİKKAT!!


YGS de çıkan 160 sorunun ortalama 80 i bu 10 konudan

Sayılar: Doğal sayılar, tam sayılar, modüler aritmetik, rasyonel sayılar, gerçek sayılar, mutlak değer, üslü ifadeler, köklü ifadeler, oran/orantı ve problemler konularını kapsayan bu temel konu 9. Sınıfta öğretilen ve adayların tüm lise hayatları boyunca pr…atik yapma şanslarının olduğu bir konu. Temel Matematik testinin neredeyse yarısını kapsayan bu bölümde soruların %30’u kolay, %35’i orta, %35’i ise zor seviyeden çıkmakta.


Paragraf Bilgisi: Seçilmiş metin ve metin parçalarda paragrafın anlatımı, yapıları, anlam ve ana düşünce, düşünceyi geliştirme yolları konularını kapsayan paragraf bilgisi Türkçe Testinin en önemli konularından. Yorum yeteneği ve okuduğunu anlamaya dayalı bu bölüm sınavda zaman almakta ve özellikle son yıllarda adayları zorlamakta. Şimdiye kadar çıkmış paragraf sorularının %35’i kolay, %55’i orta, %10’u ise zor seviyededir.

Cümle Bilgisi: Cümle bilgisi genellikle cümlede anlam, dilek ve istek cümleleri, cümlenin ögeleri ve metinde kazandıkları anlamlara göre cümleler sorularını kapsamaktadır. Hem yorum hem de bilgi sorularından oluşan cümle bilgisi sorularının %65’i kolay, %25’si orta, %10’u da zor seviyeden çıkmaktadır.

Doğal Sistemler: Coğrafya’nın temel konularından 9. Sınıf doğal sistemler konuları her sene YGS sınavlarında önemli rol oynayan konulardan. Ağırlıklı olarak harita bilgisi, koordinat sistemleri, izohipsler, dünyanın şekli ve hareketi, hava durumu ve iklim elemanları ve iç ve dış kuvvetler konularını inceleyen bu ünite ağırlıklı olarak bilgi ve hesaplama problemlerinden oluşuyor. Çıkan soruların %60’ı kolay, %30’u orta, %10’u ise zor seviyeden çıkıyor.

Kelime Bilgisi: Kelime bilgisi konusu ağırlıklı olarak sözcük öbeklerinde anlam sorularında oluşmakta ve YGS Türkçe sınavının temel soru tiplerinden biri. Özellikle Türkçe testinin başında karşımıza çıkan bu sorularda yakalayacağımız iyi performans, sınavın geri kalan kısmı için de önemli bir moral kaynağı olacaktır. Soruların %40’ı kolay, %50si orta ve %10’u da zor seviyeden çıkmakta.

Anlatım Bozuklukları ve İmla Kuralları: Adayların ilköğretimden beri sürekli haşır neşir oldukları imla kuralları ve anlatım bozuklukları konuları YGS sınavında da karşımıza çıkıyor. %90’ı kolay, %10’u ise orta zorlukta olan bu sorular adayların kolay bir şekilde netlerini artırmaları için ideal bir fırsat.

Olasılık ve İstatistik: Permütasyon, kombinasyon, binom açılım gibi temel kavramların yanında olasılığı da kapsayan bu ünite adayların konulardak temel kavram ve standart çözüm metodlarını öğrenmeleri ile sorularla daha kolay baş edebilecekleri bir ünite. Çıkan soruların zorluk dağılımı ise %15 kolay, %45 orta ve %40 zor seviyede.

Bileşikler: Bileşik formüllerin yazımı, iyonik ve kovalent bağlar, polarlık, organik bileşikler konularını kapsayan bileşikler ünitesi Kimya’nın temel konularından olmakla birlikte sınav sorularının da vazgeçilmez konularından. Her sene yaklaşık Kimya sorularının %25’inin çıktığı bileşikler konusu sorularının zorluk dağılımı ise şu şekilde: %60 kolay, %30 orta, %10 zor.

Hücre: Biyoloji’nin temel konusu olan Hücre ünitesi geniş kapsamı sebebiyle dikkati çekiyor. Hücrenin yapısı, canlıların bileşenleri, hücre türleri (ökaryot, prokaryot, bitki, hayvan) konularını kapsayan bu ünite YGS biyoloji sorularının neredeyse %25’ini oluşturuyor. %30’u kolay, %40’ı orta ve %30’u zor seviyede olan sorular ağırlıklı olarak bilgi bazlı.

Madde ve Özellikleri: 11. Sınıf madde ve özellikleri konuları, yani katı, sıvı ve gazlarda basınç ve ısı alışverişi, YGS Fizik sorularının olmazsa olmazları. 11 sınıf konusu olması sebebiyle soruların %65’i orta, %35’i ise zor seviyede olan bu konuya hakim olabilen öğrenciler sınav sonuçlarında önemli bir pozitif farklılık yapma şansına sahipler