stag stag 9000 www.nely8.org paykasa pomeranianelektronik sigara viagra www.fitamin.org

KPSS SINAV TAKVİMİ

KPSS NEDİR?

KPSS'YE KİMLER BAŞVURABİLİR?

KPSS'Yİ, KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI adı ile hayatımıza ortak olan sınav sistemi diye adlandırabiliriz basit olarak. Kamu kurumlarında göre alacak personel adaylarına uygulanan bu sınav kendi içinde çeşitlilik göstermektedir. ÖRN: KPSS-A KPSS-BKPSS, genel yetenek, genel kültür, istatistik, kamu yönetimi, Anayasa gibi kollardan oluşur. Elbette KPSS'de bu kolların hepsinden sorumlu değilsiniz şöyle ki; başvuracağınız alan adına yeterli olacak bölümlerden sorumlu tutulursunuz. Lise ve üzeri eğitim derecesine sahip yani bu derecelerle mezun olan herkes bu sınava başvurusunu yapabilir.


KPSS, Genel yetenek, genel kültür, eğitim bilimleri ve KPSS A grubu olmak üzere dörde ayrılmaktadır. Örnekleyecek olursak mühendis olmak isteyen bir arkadaşımızın genel kültür ve genel yetenek testlerini cevaplamasını onun için yeterlidir. Fakat öğretmen adayı bir arkadaşımızın ek olarak eğitim bilimleri testini cevaplaması şarttır. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış diplomaların denklik işlemlerinde uyulacak usul ve esasları belirleyen "Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği" ile Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 1 Nisan 2013 tarihli kararı uyarınca yurt dışında alınan diplomaların denkliğinin kabul edilebilmesi için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına Öğretmenlik Meslek Bilgisi alanında başvuran adaylardan, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca haklarında sınava girme kararı alınanların, KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı'na girme zorunluluğu bulunuyor. Bu durumdaki adayların da KPSS'ye, kılavuzdaki kurallara uygun olarak başvurması gerekiyor. Sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren iki yıl; ancak öğretmen adayları için KPSS'de elde edilecek puanın geçerlilik süresi bir yıl olacak. Bu süreler içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda, sınav sonuçları, bir sonraki sınava kadar geçerli olmaya devam edecek. 14 Mayıs 2014 tarihinden sonra lisans düzeyinden mezun olan ve lisans düzeyinden KPSS'ye girmeyip KPSS'ye ortaöğretim veya önlisans düzeyinden giren adayların takip eden KPSS B grubu lisans sınavına girmeleri halinde, KPSS ortaöğretim veya önlisans sınav sonuçları sona erecek; takip eden KPSS A grubu sınavına girmeleri KPSS ortaöğretim veya önlisans sınav sonuçlarını etkilemeyecek.

1- ÖSYM tarafından KPSS LİSANS sınavında Pazar günü uygulanan alan testlerinde soru sayısının 30 olarak belirlenmiştir. Bu yolla çok uzun olması sürekli itiraz konusu olan sınav sürelerinin de azaltılması sağlanmıştır. Bu doğrultuda, 2014-KPSS Lisans sınavından itibaren alan testlerinin soru sayısı ve sınav süresi aşağıdaki gibidir.

Pazar Günü Uygulanan Alan Testleri ve Soru Sayıları

Pazar Sabah (160 dakika) Pazar Öğleden Sonra (160 dakika)

Hukuk (30) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (30)

İktisat (30) Ekonometri (30)

İşletme (30) İstatistik (30)

Maliye (30) Kamu Yönetimi (30)

Muhasebe (30) Uluslararası İlişkiler (30)

2- 2013-KPSS’de uygulanan Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin kapsamı ve yaklaşık ağırlıkları, uyumu sağlamak amacıyla, 2014-KPSS Lisans ve 2014-KPSS Ortaöğretim/Önlisans Sınavlarında da aynen uygulanmıştır.

KPSS’DE UYGULANAN TESTLERİN KAPSAMLARI

Yaklaşık Ağırlığı

Genel Yetenek

1) Sözel Bölüm %50

2) Sayısal Bölüm %50

Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır. Sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır.

Genel Kültür

1) Tarih %45

a)Anadolu Selçuklu Devleti ve Öncesindeki a) Hukuk başlangıcı ve genel kamu

Türk Devletleri %5 hukuku %5

b) Osmanlı Devleti %15 b) Anayasa %5

c) Atatürk İlke ve İnkılapları %20 c) İdare %5

d) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi %5 4) Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular %10

2) Türkiye Coğrafyası %30

a) Türkiye’nin fiziki özellikleri %12

b)Türkiye’nin beşerî özellikleri %5

c) Türkiye’nin ekonomik özellikleri %13

3) Temel Yurttaşlık Bilgisi %15

KPSS SORU DAĞILIMLARI

KPSS Genel Yetenek Soru Dağılımı (60 soru = %100)

Türkçe % 50 30 soru

Sözcük Bilgisi % 5 3 soru

Dil Bilgisi % 10 6 soru

Anlatım Özellikleri % 5 3 soru

Okuduğunu anlama % 30 9 soru

Matematik % 50 30 soru

Sayılarla İşlem Yapma % 10 6 soru

Matematiksel İlişkilerden Yararlanma % 10 6 soru

Problem Çözme % 20 12 soru

Tablo, Grafik Okuma ve Yorumlama % 5 3 soru

Temel Geometri Bilgilerinden kararlanma % 5 3 soru

KPSS Genel Kültür Soru Dağılımı (60 soru = %100)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi % 40 24 soru

III. Selim’den itibaren Türk İnkılabını hazırlayan etkenler % 5 3 soru

Ulusal Kurtuluş Savaşı % 10 6 soru

Atatürk İlke ve İnkılapları % 15 9 soru

Atatürk Dönemi: İç Olaylar ve Dış Politika % 10 6 soru

Türk Kültür ve Medeniyetleri % 10 6 soru

Selçuklular ve önceki dönem % 5 3 soru

Osmanlılar Dönemi % 5 3 soru

Türkiye Coğrafyası % 30 18 soru

Türkiye’nin fiziki Özellikleri % 5 3 soru

Türkiye’nin beşeri özellikleri % 5 3 soru

Türkiye’nin ekonomik özellikleri % 20 12 soru

Türkiye ve Dünya İle İlgili Genel ve Güncel Sosyoekonomik Konular % 5 3 soru

Temel Yurttaşlık Bilgisi % 15 9 soru

Hukuk başlangıcı ve genel kamu hukuku, devletler umumi hukuku ve özel hukuku % 5 3 soru

Anayasa Hukuku % 5 3 soru

İdare hukuku % 5 3 soruKPSS PUAN GRUPLARI VE BÖLÜMLERİ
KPSS sisteminde 124 adet puan yer almaktadır. Bunlardan P3 (lisans), P93(önlisans) ve P94(lise) puanları B Grubu puanlardır. Önlisans ve lise KPSS henüz yapılmadığı için adaylarımızın kafasını karıştırmamak için onları bu yazıya dahil etmedik. Sınav sonrasında önlisans-lise için farklı bir dosyamız yayınlanacaktır.

KPSSP10 ve P121 PUANLARI
Kurumsal alımlarda kullanılır. MEB tarafından öğretmen atamalarında temel alınan ÖABT’ye katılmayan eğitim adayları P10 ile ÖABT’ye katılanlar ise P121 puanı ile terci yapmaktadır. Ayrıca YÖK,MEB ve ÖSYM gibi kurumlar bu puanlardan uzman yardımcısı alımı da yapmaktadır.

KPSSP3 PUANI
Hem merkezi hem de kurumsal yerleştirmelerde kullanılır. Bazı kurumlar tarafından A grubu uzman yardımcısı alımlarında da kullanılmaktadır. (Bu puan tek yıllarda da hesaplanmaktadır ama bu puanlar ile tercih yapılamaz. Sadece A grubu ve POMEM alımlarında kullanılabilir.)

Merkezi Yerleştirme; Devlet Personel Başkanlığı’nın ülke genelindeki tüm kamu kurumlarından personel talebi toplayarak oluşturduğu listedeki kontenjanlara ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmasıdır. Yılda iki kez (Kasım-Haziran) yapılır. Merkezi yerleştirme ile kadrolu memur ile 399 KİT sözleşmeli personel alınır. Kurumsal Yerleştirme; merkezi yerleştirme haricindeki yerleştirmelerdir. Kurumsal yerleştirmelerin özünde tek bir kuruma alım vardır. Burada yerleştirme ve başvurular ÖSYM üzerinden de olabilir ama yine de bu alımlar kurumsaldır. A grubu alımlar da kurumsal alımdır. Kurumsal yerleştirmeler farklı kurumlar tarafından rastgele tarihlerde yapıldığı için bir yıl içinde aynı anda bir çok kurumsal alım olabilir. Ayrıca, kurumsal alım ile kadrolu memur, sözleşmeli personel ve işçi statülerinde personel alınır.

KPSSP3 PUANI İLE BAŞVURU YAPILABİLECEK KURUMLAR

Bazı kurumların A Grubu personel alımları

Sözleşmeli Personel Alımları (4/B, Belediye, Diğer Sözleşme Türleri)

Askeri Kurumların Personel Alımları (Kadrolu veya Sözleşmeli)

Diyanet İşleri Başkanlığı Alımları (Kadrolu veya Sözleşmeli)

Emniyet Genel Müdürlüğü Alımları (Kadrolu)

SYDV Alımları ( İş sözleşmesi imzalanır)

Orman Genel Müdürlüğü mühendis alımları

DSİ Genel Müdürlüğü mühendis alımları

Orman Genel Müdürlüğü muhafaza memurluğu

İşçi Alımları (İş sözleşmesi imzalanır)

Gümrük Bakanlığı kadrolu memur ve sözleşmeli personel alımları

POMEM’lere lisans mezunlarından öğrenci alımı

Adalet Bakanlığı zabit katibi, gardiyan gibi alımlar

DİĞER KPSS PUAN GRUPLARI

Kurumsal alımlarda kullanılır. P3,P10,P121,P93, P94, P122,P123 ve P124 haricindeki puanlardır. A grubu puanlar olarak da bilinen bu puanlar 117 tanedir. Her kurum A grubu kadrolara ilişkin vereceği ilanlarda bu puanlardan birini baz alarak belli bir puan üstü adayı kurumsal sınava çağırarak alım yapar.

Ayrıca, Kalkınma Ajansları da personel alımlarında A Grubu puanları kullanabilmektedir.

NOT : KPSS Lisans sınav sonuçlarında 2 (iki) adet önemli puan türü bulunmaktadır. Bunlar KPSSP3 ve KPSSP121

KPSSP3 PUAN TÜRÜ
P3 puanı, tüm memur, sözleşmeli ve işçi alımlarında kullanılacak ana puan türüdür.

KPSSP121 PUAN TÜRÜ
P121 ise MEB tarafından öğretmenlik alımlarında kullanılacaktır. ÖSYM, P121 puan sonuçlarını ÖABT testi sonuçları açıklandığında ilan edeceğini belirtmiştir.

KPSS kalkıyor mu?

Devlet Personel Başkanlığı tarafından Abant'ta düzenlenen kamu personel rejimi sempozyumu düzenlemişti.Yapılan bu sempozyumdan bazı medya kuruluşları "KPSS kalkıyor" sonucunu çıkarıp haber yapmışlardı.Ancak işin aslı daha sonra anlaşılmştır.Bu iddia, sempozyuma katılan bir akademisyenin, memurların memuriyete atanmadan almış oldukları eğitimin kalitesi ve içeriği ile memuriyet yaptıkları alan arasında güçlü bir ilişkinin kurulamayıp kalitede sıkıntı olduğundan bahsetmişti.

Böylece "KPSS Kalkıyor mu?" şeklinde bir haber yapılmıştır.Sınav arefesinde bu tür aslı astarı olmayan söylemler KPSS adaylarının iştahını kaçırmaktadır.Bu konuyu gündeme getiren akademisyen KPSS'nin kaldırılmasını değil, KPSS'nın içeriğinin değişmesinden bahsetmiştir.

Konu Başlıkları: kpss sınav takvimi 2015,kpss sınav takvimi belirlendi,2015 kpss lisans sınav takvimi,2015 kpss sınav takvimi,ösym kpss sınav takvimi,2015 kpss sınav takvimi

KPSS sınavı gerçekten kaldırılıyor mu?

Kpss'nin kalmasına dair net cevabı Bülenç Arınç verdi. Arınç KPSS'nin şuan için kalkmasının gündemlerinde olmadığını söyledi. KPSS ne zaman kalkıyor? KPSS'siz memur olma dönemi mi başlıyor? KPSS'nin yapılmayacağı yönündeki iddialar Bülent Arınç dün akşam yanıt verdi. Dün Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, KPSS'nin kaldırılması konusuna açıklık getirdi.

Bir gazetecinin KPSS'nin kaldırılacağı, bu sınavların bakanlıklarca yapılacağına yönelik iddiaların basında yer aldığını hatırlatarak "Bununla ilgili bir yasal düzenleme Bakanlar Kurulu'nda gündeme geldi mi" yönündeki sorusuna Arınç, "Hayır. Bugün için böyle bir şey olmadı. Esasen Sayın Bakan Faruk Çelik, Sayın Cumhurbaşkanımız ile Gürcistan'da bulunuyor. Böyle bir konu tartışılmadı, kararlaştırılmadı veya imza altına alınmadı" yanıtını verdi.

Konu Başlıkları: 2015 kpss sınav tarihleri,kpss sınav tarihleri ne zaman,lise mezunları için kpss sınav tarihleri,kpss sınav tarihleri 2015,kpss sınav tarihleri belli oldu,kpss sınav tarihleri ve yerleri,kpss sınav tarihleri 2015 lisans,kpss sınav tarihleri ve saatleri,
kpss sınav tarihleri liseler için,2015 kpss b grubu,2015 kpss lisans,2015 sınav takvimi,
2015 kpss ne zaman,2015 kpss sınav tarihleri,kpss öabt 2015