stag stag 9000 www.nely8.org paykasa pomeranianelektronik sigara viagra www.fitamin.org

 

HİSTOGRAM

Histogram nedir?

     Histogram:Grafiklerin dikdörtgen bloklar ( sütunlar ) halinde gösterilmesidir.

 

      Histogram oluştururken öncelikle sayısal verielre ihtiyacımız vardır.

  • Önce verimizin açıklığını bulalım: Açıklık verideki en büyük değerden en küçük değerin çıkartılmasıyla oluşturulur.
  • Şimdi elimizdeki mesafe belli olduğuna göre; bu mesafeyi kaça böleceğimizi belirleyelim.Kaç tane sütun olmasını istiyorsanız o sayıya bölelim.
  • Bulacağımız sayı hangi aralıklarla sütun oluşturacağımızı anlatır.
  • Sonrasında ise her aralıkta kaç sayı varsa grafikte yerleştirilir.
  • Sonrasında grafik çizilir.

             Verilen bir soruda histogramı oluşturup çizmek için şu aşamalar takip edilir:

1) Önce veriler küçükten büyüğe sıralanır.

2) Veri grubunun açıklık değeri bulunur. Açıklık değeri bulunurken en büyük sayıdan en küçük sayı çıkartılır.

3) Kaç grup oluşturmak istiyorsak grup sayısı belirlenir.Grup sayısını kendimiz belirlerken 10 dan az seçebiliriz.

4) Veri grubunun genişliği bulunur.Genişlik bulunurken açıklık değeri grup sayısına bölünür.Genişlik her zaman bir üstteki doğal sayıdır.

Bölme işlemindeki bölüm;

 * sayı virgüllüde çıksa tam sayıda çıksa bir üsttesi tam sayı alınır.

yani :      5    —–> 6
5,2 —–> 6
5,8 —–> 6

5) Verilerimizi ilk sayısından başlayarak genişlik kadar sayıları devam ettiririz.Örneğin ilk sayımız 18, veri grubu genişliği de 5 ise 18,19,20,21,22 diye belirledikten sonra 18-22, 23-27, 28-32 diyerek devam edecek.En son verimizde bitinceye kadar böyle ikili gruplar oluştururuz.

6) Oluşturduğumuz grupları ve karşısındaki veri sayılarını tabloya aktarırız.

7) Tabloya bakarak verilerin histogram grafiğini çizeriz.

MEB in yayınladığı Histogram açıklaması

Örnek:

Bir sınıftaki 20 öğrencinin boyları verilmiştir. Bu verileri sıralayalım;
142,143,145,145,147,148,155,155,156,160,162,163,163,167,169,169,170,170,172,175
histogramını oluşturacağız.
Önce veri grubunun açıklık değerini hesaplayalım: 175 – 142 = 33
Veri gruplarının sayısı 4 olsun. Açıklık değerini grup sayısına bölerek veri grubunun genişliğini bulacağız: 33/4=8,25
8,25 bundan büyük olan tek sayıyı yani 9’u alacağız. Genişlik 9’dur.
Şimdi tablo oluşturacağız.

Tablo: Sınıftaki Boy Uzunlukları

Boy uzunlukları Kişi sayısı
142-150 6
151-159 3
160-168 5
169-177 6

Bu değerleri grafiğe aktarıp sütunlar çizeceğiz. Grafikte dikey eksen kişi sayısını, yatay eksen boy uzunluklarını gösterecek. Sonuç olarak sütunlardan oluşan grafiğimiz histogramdır.

Histogramla İlgili Örnek Sorular ve Cevapları

Örnek: 

Çözüm:

Yukarıdaki soruda verileri küçükten büyüğe sıralarız.
Açıklığı bulmak için en büyük değerden en küçük değeri çıkartırız.
Açıklık değerimiz 27-14=13’tür.

Veri grubunun genişliğini bulmak için 13’ü grup sayısına yani 5’e böleriz.
Çıkan sonuç 2,6’dır.
En yakın ve büyük olan tek sayıyı yani 3’ü alırız.
Grubun genişliği 3’tür. 20-22 aralığında 6 tane veri vardır.

B seçeneğindeki aralıkta toplam 8 değer vardır.
Gruptaki verilerin yarısı olması için 10 veri olması gerekir.
Yani yanlıştır.

Doğru cevap B şıkkıdır.

Örnek: 

Çözüm:

Yukarıdaki soruda verileri küçükten büyüğe sıralarız.
Metre olarak kazılan tünel uzunluğu ile gün sayılarını karşılaştırırız.
25-29 metre kazılan tünelin gün sayısı 5 olarak verilmiştir.
Verilere baktığımızda 28,28,28,29 var bir sayı eksik çıkıyor.Buda 27 olabilirki 5’e tamamlarız.

Doğru cevap A şıkkıdır.

Örnek: 

Çözüm:

Yukarıdaki soruda verileri küçükten büyüğe sıralarız.
Açıklığı bulmak için en büyük değerden en küçük değeri çıkartırız.
Açıklık değerimiz 33-4=29’dur.

Veri grubunun genişliğini bulmak için 29’u grup sayısına yani 6’ya böleriz.
Çıkan sonuç 4,8’dır.
En yakın ve büyük olan tek sayıyı yani 5’i alırız.
Grubun genişliği 5’tir.

Genişlik 5 olduğu için 4-8 diye başlıyacak ve bu şekilde devam edecek.
Şimdide dakika sayısı ile karşısındaki kişi sayıları tutuyormu ona bakcaz.
4-8 arasında sadece 4 ve 5 yani iki kişi var.
Bunu veren bir şık var zaten.

Doğru cevap C şıkkıdır.

Örnek: 

Çözüm-1 :

Yukarıdaki soruyu adım adım çözelim.
İlk önce tatil köyüne gelen kişi sayısını bulalım.
Histogramdaki yaş gruplarına karşılık gelen kişi sayılarını toplayalım.
10+30+40+60+30+70+40+50+30=360 kişidir.

Doğru cevap C şıkkıdır.

Çözüm-2 :
Veri grubunun açıklığını bulmak için baktığımızda, histogramdaki verileri 0’dan başlayarak 62’ye kadar sıralamış.
Demekki 0 yaşında olanda var,62 yaşında olanda var.
Bu durumda veri grubunun açıklık değeri 62-0=62’dir.

Doğru cevap D şıkkıdır.

Çözüm-3 :
Veri grubunun genişliğini bulmak için açıklık değerini grup sayısına böleriz.
62’yi grup sayısına yani 9’a böleriz.
Çıkan sonuç 6,8’dır.
En yakın ve büyük olan tek sayıyı yani 7’yi alırız.
Grubun genişliği 7’dir.

Doğru cevap C şıkkıdır.

Çözüm-4 :
Tatil köyüne en fazla gelen yaş grubu 35-41 arası 70 kişidir.

Doğru cevap B şıkkıdır.

Çözüm-5 :
Tatil köyüne en az gelen yaş grubu 0-6 arası 10 kişidir.

Doğru cevap A şıkkıdır.

ÇIKMIŞ SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ