stag stag 9000 www.nely8.org paykasa pomeranianelektronik sigara viagra www.fitamin.org

A. TANIM

a bir gerçel (reel) sayı ve n bir sayma sayısı olmak üzere,

ifadesine üslü ifade denir.

k. an ifadesinde k ya kat sayı, a ya taban, n ye üs denir.

B. ÜSLÜ İFADENİN ÖZELİKLERİ

 1. 0 ise,    a0  = 1 dir.

 2. 00  =>  tanımsızdır.

 3. n ∈ ise, 1n = 1 dir.

 4. (am)n = (an)m = am+n

 5. Pozitif sayıların bütün kuvvetleri pozitiftir.

 6. Negatif sayıların; çift kuvvetleri pozitif, tek kuvvetleri negatiftir.

 7. n bir tam sayı ve a sıfırdan farklı bir gerçel (reel) sayı olmak üzere,

  a) (–a)2n = a2n   ifadesi daima pozitiftir.

  b) (–a2n) = –a2n  ifadesi daima negatiftir.

  c) (–a)2n+1 = –a2n+1 ifadesi; a pozitif ise negatif, a negatif ise pozitiftir.

 8. (n + 1) basamaklı  sayısı a × 10n ye eşittir.

•  

•  

 

x, n basamaklı olmak üzere,

 

 

C. ÜSLÜ İFADELERDE DÖRT İŞLEM

 1. x.an + y.an – z.an = (x + y – z).an

 2. am . an = am+n

 3. am.bm = (a. b)m

D. ÜSLÜ DENKLEMLER

 1. a0,     a1,     a –1 olmak üzere,

ax = ay    ise     x = y dir.

 1. n, 1 den farklı bir tek sayı ve xn = yn ise,

x = y dir.

 1. n, 0 dan farklı bir çift sayı ve xn  = yn  ise,

x = y     veya    x = –y dir.

                                                           ÇÖZÜMLÜ SORULAR        

   

   

     

                 

                    ÇIKMIŞ SORU VE ÇÖZÜMLERİ
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.
19.

20.
21.

22.
23.

24.
25.

26.
27.

28.

                                     ÇÖZÜMLERİ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.
22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Tüm dokümanlar tanıtım amaçlıdır satışı yapılmadığı gibi hiçbir ticari menfaat gözetilmemektedir.

5846 Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Değişiklik (Resmi Gazete Kabul Tarihi : 3.3.2004) ile

kanunun 25. maddesinin ek 4. maddesine göre
hakkı ihlal edilen öncelikle üç gün içinde ihlalin durulmasını istemek zorundadır.

Eğer ihlal edilen bir durum söz konusu ise iletişim birimlerinden lütfen bize ulaşınız.