stag stag 9000 www.nely8.org paykasa pomeranianelektronik sigara viagra www.fitamin.org

İŞARET İNCELEMESİ    –    İŞLEM ÖNCELİĞİ SINAVLARDA ÇIKMIŞ SORULAR

 Örnek:      – 5 +( – 7 )- (- 4 ) = ?

 Çözüm :    5 + ( – 7 )- ( – 4 ) = – 7 + 4    (işareti aynı olan sayılar kendi aralarında toplanır)
= 9 – 7
= 2

Örnek :      15 – [ 5 – ( + 2 ) – ( – 7 ) ] = ?

Çözüm :    15 – [ 5 – ( + 2 ) – ( – 7 ) ] =   15 – [ 5 – ( 2 + 7 ) ]

=    15 -[ 5 – 9 ]
=    15 – ( – 4 )
=    15 + 4
=    19

Örnek  :   ( – 5 ) . ( – 6 ) = ?

Çözüm : ( – 5 ) . ( – 6 ) =   + 30  (aynı  işaretler   ( + )  olur )

 

Örnek : ( + 36 ) : ( – 4 )  = ?

Çözüm : ( + 36 ) : ( – 4 )  = – 9 (farklı  işaretler  ( – ) olur)

 

Örnek  :    +   = ?

Çözüm :    + = – 4 + ( – 9 )

=  – 4 – 9
= – ( 4 + 9 )  (* İşaretleri aynı olan sayılar toplanır ve işaret aynen      yazılır )
= – 13

                                                                     İŞLEM ÖNCELİĞİ

    ÖRNEK : 1 – 4 + 7 . ( 23 – 9 : 3 + 4 ) = ?

=  1- 4 + 7. ( 23 -3 + 4  )
=  -3 + 7 . ( 24 )
=   4 . 24
=   96  Olur.

                                                                      BİR KAÇ ÖRNEK

    1.  – [- (3 – 8 ) +  ( – 4 + 2 ) – ( – 3 + 2 ) =?

    2.  – ( 9 – 4 ) – [ + ( 8 – 5 +7 ) – 7 ] = ?

    3. (– 24 ). (+ 1) – (+8) : (-2) + (- 9).( +3)   =?

    4. 5 – [ 2 – ( 3 – 5 ) – ( 8 – 5 ) – 1 ]  =?

    5. – [3. ( 19 – 13 ) – ( 1+17 ) : 3 ]  =?

    6. 1 – [ 9 – 15 : 3 – ( 5 –18 : 2 )  =?

    7. 4– 3.{1 – 3.[ 3 – 4 .(3 – 5 )]} =?

    8. [ (- 2 . 4 + 5 ) . ( -9 + 6 ) . ( -1 + 4)] =?

    9.  + {- [ + ( 1 – 5 + 7 ) – 3 ] + 5 ]  =?

   10. 3 .(-4 ) . (-1) .{3 ( -7 ) – [ (-5 ) – ( -4) + 3] – 7 } =?

   11. – { – [ + ( 4 – 2 ) – 2 ] + (1 – 3 )} =?

   12. – { – [ – ( -8 ) + 7 } – [ – ( – 5 + 1 )2 ] =?

   13. 12 – 5 . { 4 – [ 3 . (8 – 9) – 2 ]} = ?

   14. 72 : 4 +  12 – ( 24 – 5 ) – 3 (40 – 28 ) =?

 

ÖSS – YGS’ DE ÇIKMIŞ SORULAR