stag stag 9000 www.nely8.org paykasa pomeranianelektronik sigara viagra www.fitamin.org(Meb Müfredatı)

9. Sınıf Matematik Konuları

 1. ÜNİTE: MANTIK

1. Bölüm: Mantık

2. Bölüm: Kümelerde İşlemler

Kümelerde Birleşim ve Kesişim İşlemleri

Kümelerde Fark İşlemi

Kümelerde Tümleme İşlemi

Kartezyen Çarpım Kümesi

 Kümelerde İşlemlerle İlgili Problemler

     2. ÜNİTE: DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER

1. Bölüm: Gerçek Sayılar

Gerçek Sayılar Kümesi

2. Bölüm: Birinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem ve Eşitsizlikler

Mutlak Değer İçeren Denklem ve Eşitsizlikler

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Eşitsizlik ve Eşitsizlik Sistemleri

3. Bölüm: Üstlü İfade ve Denklemler 

 Üstlü İfade ve Denklemler

Köklü İfadeler

4. Bölüm: Denklem ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 

Oran ve Orantı

 Problemler

Yüzde Kavramı ve Uygulamaları

      3. ÜNİTE: FONKSİYONLAR

1. Bölüm: Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi

Fonksiyon Kavramı

 Birim, Sabit ve Doğrusal Fonksiyonlar

2. Bölüm: Fonksiyonların Grafikleri 

Fonksiyon Grafiklerini Okuma ve Yorumlama

f(x) = xn Biçimindeki Fonksiyonların Grafikleri

Doğrusal Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar

y = f(x) Fonksiyonunun Grafiği ile f(x) = 0 Denklemi Arasındaki İlişki

Parçalı Tanımlı Fonksiyonlar ve Grafikleri

Bire Bir ve Örten Fonksiyonlar

  4. ÜNİTE: ÜÇGENLERDE EŞLİK VE BENZERLİK

1. Bölüm: Eşlik

Üçgende Açılar

Üçgenlerin Eşliği

İkizkenar ve Eşkenar Üçgen

Üçgenin Kenarları ile Açıları Arasındaki İlişkiler

2. Bölüm: Benzerlik

Üçgende Orantılı Doğru Parçaları

Üçgenlerin Benzerliği

Üçgenlerin Benzerliğini Problem Çözme ve Modellemede Kullanma

3. Bölüm: Üçgenin Yardımcı Elemanları 

Açıortay

Üçgende Kenarortay

Üçgenin Kenar Orta Dikme ve Yükseklikleri

            5. ÜNİTE: DİK ÜÇGEN VE TRİGONOMETRİ, ÜÇGENİN ALANI VE VEKTÖRLER

1. Bölüm: Dik Üçgen ve Trigonometri 

Dik Üçgen

Dik Üçgende Dar Açıların Trigonometrik Oranları

Kosinüs Teoremi

2. Bölüm: Üçgenin Alanı  

Üçgenin Alanı

Sinüs Teoremi

3. Bölüm: Vektörler ve Vektörlerde İşlemler 

Vektörler

Vektörlerde İşlemler

6. ÜNİTE: VERİ, SAYMA VE OLASILIK

1. Bölüm: Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 

Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri

2. Bölüm: Verilerin Grafikle Gösterilmesi   

Grafikleri Yorumlama

Serpme Grafiği

 Kutu Grafiği

3. Bölüm: Olasılık  

Basit Olayların Olasılıkları