stag stag 9000 www.nely8.org paykasa pomeranianelektronik sigara viagra www.fitamin.org

              TEKRARLI ÇARPIMLAR VE ÜSLÜ SAYILAR

 

* Bir sayının kendisi ile tekrarlı çarpımı kısaca üslü ifade olarak adlandırılır.
* Üs, bir  sayının sağ üst köşesine yazılır.

  ÖRNEK: 3.3 = 9 işlemindeki 3 sayısı 2 kez yan yana yazılarak çarpılmıştır.

Bu durum şu şekilde de ifade edilebilir: 3.3 = 

Buradaki  “üç üssü iki” veya “üçün karesi” şeklinde okunabilir.

  ÖRNEK: 3.3.3 ifadesi üslü biçimde  olarak yazılır.

Buradaki ” üç üssü üç” veya “üçün küpü” şeklinde okunabilir.

 = 3.3.3 = 9.3 = 27 (Önce ilk iki 3’ü çarparız, çıkan sonucu yine 3 ile çarparız)

 

  ÖRNEK: 2.2.2.2.2 ifadesinin üslü biçimde yazıp ifadenin değerini bulalım.

Burada 2 sayısı 5 kez yan yana çarpım biçiminde yazılmıştır. Bu ifade üslü olarak:

2.2.2.2.2 = biçiminde yazılır ve “iki üssü beş” veya “ikinin beşinci kuvveti”şeklinde okunur.

Bu ifadenin değerini bulacak olursak: 2.2.2.2.2 = 4.4.2 = 16.2 = 32

  NOT: Çarpma işlemi x sembolü yerine . sembolü ile de gösterilebilir.

 

POZİTİF SAYILARIN KUVVETLERİ

Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımı üslü ifade olarak  biçiminde yazılır.
Burada a’ya taban, n’ye üs denir.

   1’in tüm kuvvetleri 1’e eşittir.

 

   Üssü 1 olan doğal sayının değeri, bu sayının kendisine eşittir.

 

   10’un kuvvetlerinin değerinde üsteki sayı kadar sıfır bulunur. 

 

ÖRNEKLER

 

 

 

 

 

 

NEGATİF SAYILARIN KUVVETLERİ

TEKLİ KUVVETLER

Negatif bir sayının tekli kuvvetleri yine negatif olur.

ÇİFTLİ KUVVETLER

Negatif bir sayının tekli kuvvetleri daima pozitif olur.

 

ÜSLÜ SAYILARDA DÖRT İŞLEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başarılar