stag stag 9000 www.nely8.org paykasa pomeranianelektronik sigara viagra www.fitamin.org(Meb Müfredatı)

6. Sınıf Matematik Konuları

1. ÜNİTE

1. Bölüm: Doğal Sayılarla İşlemler

Üslü Nicelikler

İşlem Önceliği

İşlemlerde Kolaylıklar

Problem Çözme

Problem Kurma

2. Bölüm: Çarpanlar ve Katlar

Doğal Sayıların Çarpanları ve Katları

Bölünebilme Kuralları

Asal Sayılar ve Doğal Sayıları Asal Çarpanlarına Ayırma

İki Doğal Sayının Ortak Bölenleri ve Ortak Katları

3. Bölüm: Açılar

Açı

Komşu, Tümler, Bütünler ve Ters Açılar

Bir Doğruya Dikme Çizme

2. ÜNİTE

1. Bölüm: Oran

İki Nicelik Arasındaki İlişki

Birimli ve Birimsiz Oranlar

2. Bölüm: Kesirlerle İşlemler

Kesirleri Karşılaştırma ve Sayı Doğrusunda Gösterme

Kesirlerle Toplama İşlemi

Kesirlerle Çıkarma İşlemi

Kesirlerle Çarpma İşlemi

Kesirlerle Bölme İşlemi

Kesirlerle Yapılan İşlemlerin Sonucunu Tahmin Etme

Problem Çözme

Problem Kurma

3. Bölüm: Ondalık Gösterim

Kesir ile Bölme İşlemi Arasındaki İlişki

Ondalık Gösterimleri Çözümleme

Ondalık Gösterimleri Yuvarlam

Ondalık Gösterimlerle Çarpma İşlemi

Ondalık Gösterimlerle Bölme İşlemi

Ondalık Gösterimleri 10, 100 ve 1000 ile Kısa Yoldan

Çarpma veBölme İşlemleri

Ondalık Gösterimlerle Yapılan İşlemlerin Sonucunu Tahmin Etme

Problem Çözme

Problem Kurma

3. ÜNİTE

1. Bölüm: Araştırma Soruları Üretme, Veri Toplama ve Düzenleme

2. Bölüm: Veri Analizi

Aritmetik Ortalama ve Açıklık

İki Grubun Aritmetik Ortalaması ve Açıklığı

4. ÜNİTE

1. Bölüm: Tam Sayılar

Tam Sayı

Mutlak Değer

Tam Sayıları Sıralama

Tam Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri

Problem Çözme

Problem Kurma

Toplama İşleminde Kolaylıklar

2. Bölüm: Cebirsel İfadeler

Örüntüler ve İlişkiler

Cebirsel İfade

Cebirsel İfadelerin Anlamı

Cebirsel İfadelerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri

Bir Doğal Sayı ile Bir Cebirsel İfadeyi Çarpma İşlemi

5. ÜNİTE

1. Bölüm: Alan Ölçme

Paralelkenarın Alanı

Üçgenin Alanı

Alan Ölçme Birimleri

Arazi Ölçme Birimleri

Problem Çözme

Problem Kurma

2. Bölüm: Geometrik Cisimler ve Hacim Ölçme

Hacim

Prizmaların Hacmi

Hacim Ölçme Birimleri

Prizmaların Hacmini Hesaplama

Prizmaların Hacmini Tahmin Etme

Problem Çözme

Problem Kurma

3. Bölüm: Sıvıları Ölçme

Sıvı Ölçme Birimleri

Problem Çözme

Problem Kurma

4. Bölüm: Çember

Çember Çizimi ve Çemberin Elemanları

Çember ile Daire Arasındaki İlişki

π Sayısı ve Çemberin Çevresinin Uzunluğu