stag stag 9000 www.nely8.org paykasa pomeranianelektronik sigara viagra www.fitamin.org

GEOMETRİ

En az üç doğru parçasının, herhangi ikisinin birer uçları ortak olacak şekilde ardışık olarak birleşmesiyle elde edilen kapalı şekle çokgen denir.

Daha kısa ve anlaşılır bir ifadeyle;

En az üç kenarı ve üç açısı olan kapalı şekillere çokgen denir.

Çokgenler kenar ve köşe sayısına göre üçgen, dörtgen, beşgen ve altıgen olarak adlandırılır.

DÜZGÜN ÇOKGENLER

Kenar uzunlukları ve açılarının ölçüleri eşit olan çokgenlere düzgün çokgen denir.

Eşkenar üçgenin ve karenin kenar uzunlukları ve açıları birbirine eşit olduğu için birer düzgün çokgendirler.

Çokgenler hakkında şunları söyleyebiliriz:

* Doğru parçalarından oluşur.

* Kapalı şekillerdir.

Aşağıda gördüğünüz şekiller çokgen olanlar ve olmayanlar diye iki gruba ayrılmıştır.

Şekilleri inceleyerek iki grup arasındaki farkların neler olduğunu belirleyelim.

Yukarıda  Çokgen oluşturmayan şekiller hakkında ise şunları söyleyebiliriz
* 1, 3 ve 6 numaralı şekiller doğru parçalarından oluşmuştur. Ancak kapalı olmadıkları için çokgen değillerdir.
* 2, 4, 5, 7, 8 ve 9 numaralı şekiller kapalıdır ancak doğru parçalarından oluşmadığı için çokgen değillerdir.
En az üç doğru parçasının ardışık bir şekilde uç uca eklenmesiyle oluşan kapalı şekillere çokgen denir

Şimdi düzgün çokgenleri daha detaylı olarak ele alalım.

DÜZGÜN ÇOKGENLERDE AÇILAR

KÖŞEGEN

                        

Çokgenlerin ardışık olmayan köşelerini birleştiren doğru parçalarına köşegen denir.
Yukarıdaki GHIJK çokgenini inceleyelim.
Çokgenin köşeleri : G, H, I, J ve K noktaları
Çokgenin kenarları: [GH], [HI], [IJ], [JK], [KG]
Çokgenin köşegenleri: [GI], [GJ], [HK], [HJ], [KI]