stag stag 9000 www.nely8.org paykasa pomeranianelektronik sigara viagra www.fitamin.org

TANIM
A dan B ye bir b bağıntısı verilmiş olsun.
A nın her elemanı B nin elemanlarıyla en az bir kez ve en çok bir kez eşleniyorsa bu bağıntıya fonksiyon denir.

 olmak üzere, A dan B ye bir f fonksiyonu
 biçiminde gösterilir.

 f(x) = y biçiminde gösterilir. A ya fonksiyonun Tanım kümesi, B ye de Değer kümesi denir.

Fonksiyon olabilmesi için

* Tanım kümesinde boşta eleman kalmamalı
* Tanım kümesindeki her eleman yanlız bir kere kulanılmalı

Yukarıda A dan B ye tanımlanan f fonksiyonu
f = {(a, 1), (b, 1), (c, 2), (d, 3)}
biçiminde de gösterilir.

 * Her fonksiyon bir bağıntıdır. Fakat her bağıntı fonksiyon olmayabilir.
 * Görüntü kümesi değer kümesinin alt kümesidir.
 * s(A) = m ve s(B) = n olmak üzere,

  i) A dan B ye nm tane fonksiyon tanımlanabilir.
 ii) B den A ya mn tane fonksiyon tanımlanabilir.
iii) A dan B ye tanımlanabilen fonksiyon olmayan bağıntıların sayısı  dir.

NOT : Bir grafiğin fonksiyon olduğunu anlayabilmek için
y eksenine parelel doğrular çizilir eğer 2 noktada kesiyor ise fonksiyon değildir
(aynı x değeri iki farklı sonuç almış olur)

  Örnek

   Çözüm :  f ve k      ( g ve h da tanım kümesinde boşta eleman kamış )

   Örnek

   Örnek

Çözüm : I, III , IV   ( II de tanım kümesinde boşta eleman kalmış )

FONKSİYONLARDA İŞLEMLER

 

 

 

 

 

FONKSİYON ÇEŞİTLERİ

1. Bire Bir Fonksiyon

Bir fonksiyonda farklı elemanların görüntüleri de farklıysa fonksiyon bire birdir.

 

 

 

 

 

 

2. Örten Fonksiyon

Görüntü kümesi değer kümesine eşit olan fonksiyonlara örten fonksiyon denir.
***  f : A    B
f(A) = B ise, f örtendir.
***  s(A) = m olmak üzere, A dan A ya tanımlanabilen bire bir örten fonksiyonların sayısı,
m! = m. (m – 1) . (m – 2) . … .. 2 . 1 dir.

 

3. İçine Fonksiyon

Örten olmayan fonksiyona içine fonksiyon denir.
***  İçine fonksiyonun değer kümesinde eşlenmemiş eleman vardır.
***   s(A) = m olmak üzere, A dan A ya tanımlanabilen içine fonksiyonların sayısı  dir.
4. Birim (Etkisiz) Fonksiyon

Her elemanı kendisine eşleyen fonksiyona birim fonksiyon denir.
ise, f birim (etkisiz) fonksiyondur.
Birim fonksiyon genellikle I ile gösterilir.
5. Sabit Fonksiyon

Tanım kümesindeki bütün elemanları değer küme-sindeki bir elemana eşleyen fonksiyona sabit fonksiyon denir.

 

 

ise, f sabit fonksiyondur.
***   s(A) = m, s(B) = n olmak üzere,
A dan B ye n tane sabit fonksiyon tanımlanabilir.
6. Çift ve Tek Fonksiyon

f : R  R
 
  * f(–x) = f(x) ise, f fonksiyonu çift fonksiyondur.
 * f(–x) = –f(x) ise, f fonksiyonu tek fonksiyondur.

  * Çift fonksiyonların grafikleri Oy eksenine göre simetriktir.
  * Tek fonksiyonların grafikleri orijine göre simetriktir.
EŞİT FONKSİYON

 

 

Her x  A için f(x) = g(x) ise, f fonksiyonu g fonksiyonuna eşittir.

 

PERMÜTASYON FONKSİYON

       f : A  A
olmak üzere, f fonksiyonu bire bir ve örten ise, f fonksiyonuna permütasyon fonksiyon denir.
A = {a, b, c} olmak üzere, f : A   A
f = {(a, b), (b, c), (c, a)}
fonksiyonu permütasyon fonksiyon olup

biçiminde gösterilir.
TERS FONKSİYON

f : A  B,  f = {(x, y)|x  A, y  B} bire bir ve örten fonksiyon olmak üzere,
 : B  A,   = {(y, x)|(x, y)  f} fonksiyonuna f nin ters fonksiyonu denir.
(x, y) Î f ise, (y, x) olduğu için,
y = f(x) ise, x = (y) dir.

Ayrıca,
.
Ancak,

*** f fonksiyonu bire bir ve örten değilse, fonksiyon değildir.
*** f : A   B ise, : B   A olduğu için, f nin tanım kümesi, f–1 in değer kümesidir. f nin değer kümesi de, f–1 in tanım kümesidir.

 

*** f(a) = b ise,(b) = a dır.

(b) = a ise, f(a) = b dir.

 

 

***  y = f(x) fonksiyonunun grafiği ile y = (x) in grafiği
y = x doğrusuna göre birbirinin simetriğidir.

 

 olmak üzere,

 

G. BİLEŞKE FONKSİYON
f : A  B, g : B  C fonksiyonları tanımlansın.

f ve g yi kullanarak A kümesinin elemanlarını C kümesinin elemanlarına eşleyen fonksiyona g ile f nin bileşke fonksiyonu denir.

 

 

Buna göre,
f : A    B ve g : B    C olmak üzere, gof : A    C fonksiyonuna f ile g nin bileşke fonksiyonu denir ve g bileşke f diye okunur.
*** (gof)(x) = g[f(x)] tir.
***Bileşke işleminin değişme özeliği yoktur.
Bu durumda, fog ¹ gof dir.
Bazı fonksiyonlar için fog = gof olabilir. Ancak bu “fonksiyonlarda değişme özeliği yoktur.” gerçeğini değiştirmez.
***Fonksiyonlarda bileşke işleminin birleşme özeliği vardır.
Bu durumda (fog)oh = fo(goh) = fogoh olur.

 

*** I birim fonksiyon olmak üzere,
foI = Iof = f ve
 dır.

*** f, g ve h fonksiyonları bire bir ve örten olmak üzere,

*** (fog)(x) = h(x)
ise, f(x) = (ho)(x) dir.
ise, g(x) = (oh)(x) tir.

 

•  (x) = f(x) tir.
•  (fof) (x) = x
•  (fofof) (x) = f(x)
•  (fofofof) (x) = x

Bir fonksiyonun elemanlarına analitik düzlemde karşılık gelen noktaların kümesine bu fonksiyonun grafiği denir.
f : A   B, f = {(x, y)|x  A,   y B, y = f(x)}
(a, b)  f
olduğundan
f(a) = b dir.
Ayrıca, (b) = a dır.

 

 

Yukarıdaki y = f(x) fonksiyonunun grafiğine göre,
f(–3) = 3
f(–2) = 1
f(–1) = 2
f(0) = 2
f(1) = 1
f(2) = 0
f(3) = 2
f(4) = 1
f(5) = 0 dır.

SORU : f(x+1) = 3+f(x) ve f(1) = 4      ise       f(3) kaçtır?

Çözüm: f(x+1) = 3+f(x) eşitliğinde

x=1 yazalım.

f(2) = 3+f(1)

f(2) = 3+4=7

x=2 yazalım.

f(3) = 3+f(2)

f(3) = 3+7=10

f(3) = 10

   Örnek

        ÇÖZÜMLÜ SORULAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇIKMIŞ SORU VE ÇÖZÜMLERİ

 

Soru :

 

 

Çözüm :

Soru :

 

 

Çözüm :

Soru :

 

 

Çözüm :

Soru :

 

 

Çözüm :

Soru :

 

 

Çözüm :

Soru :

 

 

Çözüm :

Soru :

 

 

Çözüm :

Soru :

 

 

Çözüm :

Soru :

 

 

Çözüm :

Soru :

 

 

Çözüm :

Soru :

 

 

Çözüm :

Soru :

 

 

Çözüm :

Soru :

 

 

Çözüm :

Soru :

 

 

Çözüm :

Soru :

 

 

Çözüm :

Soru :

 

 

Çözüm :

Soru :

 

 

Çözüm :

Soru :

 

 

Çözüm :

Soru :

 

 

Çözüm :

Soru :

 

 

Çözüm :

Soru :

 

 

Çözüm :

Tüm dokümanlar tanıtım amaçlıdır satışı yapılmadığı gibi hiçbir ticari menfaat gözetilmemektedir.

5846 Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Değişiklik (Resmi Gazete Kabul Tarihi : 3.3.2004) ile

kanunun 25. maddesinin ek 4. maddesine göre
hakkı ihlal edilen öncelikle üç gün içinde ihlalin durulmasını istemek zorundadır.

Eğer ihlal edilen bir durum söz konusu ise iletişim birimlerinden lütfen bize ulaşınız.