stag stag 9000 www.nely8.org paykasa pomeranianelektronik sigara viagra www.fitamin.org(Meb Müfredatı)

11. Sınıf Matematik Konuları

1. ÜNİTE : MANTIK 

• Önermeler ve Bileşik Önermeler

• Açık Önermeler ve İspat Teknikleri

2. ÜNİTE : MODÜLER ARİTMETİK 

• Bölünebilme

• Modüler Aritmetikte İşlemler

3. ÜNİTE : DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 

• Doğrusal Denklem Sistemlerinin Çözümü

• İkinci Dereceye Dönüştürülebilen Denklemler ve Denklem Sistemleri

• İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler

• İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlik Sistemleri

4. ÜNİTE : TRİGONOMETRİ 

• Yönlü Açılar

• Trigonometrik Fonksiyonlar

• İki Açının Ölçülerinin Toplamının ve Farkının Trigonometrik Değeri

• Trigonometrik Denklemler

 5. ÜNİTE : ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR

• Üstel Fonksiyon

• Logaritma Fonksiyonu

• Üstel ve Logaritmik Denklem ve Eşitsizlikler

 6. ÜNİTE : DİZİLER

• Gerçek Sayı Dizileri

 7. ÜNİTE : DÖNÜŞÜMLER

• Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler

• Öteleme, Yansıma, Dönme ve Bunların Bileşimlerini İçeren Uygulamalar