Neden Özel Ders almalıyım ?

 

Her öğrenci ayrı bir birey ve kişiliğe sahiptir. Her kişide olduğu gibi her öğrencinin de ayrı ayrı yetenekleri vardır. Herkes her konuda başarılı olamaz. İşte bu başarısız olunan noktada o konuda yeteneği olan kişiden yardım almak gerekir. Bunun içinde öğrencinin desteğe ihtiyacı vardır.

Bunun için özel ders alma ihtiyacı doğar.

Özel ders birebir eğitim, öğrenme metodlarının en etkili biçimidir. Eğitimci, birebir eğitimde, ders boyunca bütün dikkatini öğrenci üzerinde yoğunlaştırma şansına sahiptir. Bu şekilde eğitimci, öğrencinin öğrenme alışkanlıkları ve bilgi seviyesini kolaylıkla anlayabilir ve ders programını ve dersin işleniş biçimini öğrenciye uygun olarak düzenleyebilir.

 

Özel dersin özellikleri:

*Bire bir olması

*Verimli ders saati

*Kuvvetli bir öğretmen-öğrenci  ilişkisi

*Öğrenciye özel çalışma metodu

*Öğretmenin öğrenciye karşı empati kurabilmesi

*Daha fazla ilgi ve konsantrasyon

*Dikkat eksikliği olmaması

 

Özel dersin, öğrenciye sağladığı faydalar:

*Sistemli ders çalışma

*Sorumluluk duygusu

*Rahatlıkla soru sorabilme

*Kendine güven

*Derse olan ilginin artması

*Algının ve dikkatin artması

*Derse olan ön yargının azalması

*Yüksek başarı oranı

  Eğitim Koçu öğrencinin eğitim hayatındaki başarısını yükseltmek için onu yönlendiren, yol gösteren, bilgi veren kişidir.

Eğitim hayatından kastımız; okul dersleri ve yazılı sınavları, üniversite sınavlarına hazırlık  ygs ve lys, anadolu ve fen liselerine hazırlık, gibi bir çok alanın yanı sıra gelecekte seçeceği meslek, bölüm, üniversite gibi konularda yönlendirici olur.

 


EĞİTİM KOÇLUĞU SÜRECİ


* Hedefin Belirlemesi
* Motive olma ve motivasyonu sürekli kılma           
* Zihinsel ve Duygusal olarak Hazırlık
* Odaklanma sorununun üstesinden gelme
* Öğrenme Modelleri
* İsteyerek Ders Çalışabilme
* Sınav Stresini Kişisel Avantaja Çevirmek
* Rahatlama Yöntemleri
* Hedefe Ulaşma ve Başarı Kazanma

 

 

Öğrencilere Sağlanacak Yararlar Nelerdir?


Eğitim koçluğu hizmeti alan öğrenciler öğrenci koçluğu sayesinde yalnızca sınav başarısına yönelik değil tüm yaşamlarına uyarlayabilecekleri çeşitli bilgi ve beceriler edinirler. Bunları kısaca başlıklar halinde özetleyecek olursak;

* Stres ve heyecan düzeyinin azalması,
* Özgüven ve öz değerin artışı,
* Ergenlik sorunları ve çatışmaların giderilmesi,
* Aile içi iletişimin sağlanması,
* Sosyal sorunlar,
* Sınav kaygısının önüne geçilmesi,
* Konsantrasyon gücünün artması, 
* Dikkat süresinin uzaması,
* Motivasyon seviyesinde artışın sağlanması,
* Belleğin güçlenmesi ve verimli ders çalışması,
* Sınavda hızın artması
* Öğrenmeyi öğrenme becerisinin kazanılması
* Öğrenciye Yönelik Çalışılacak Alanlar:
* Öğrencinin kendini tanımasına yardımcı olma ki en zor aşamadır. Kişinin kendini tanıma aşaması.
* Öğrencinin hedef belirlemesini sağlamak
* Hedeflere ulaşmayı sağlamak amacıyla bir eylem planı oluşturmak
* Belirlenen eylemleri harekete geçirmek, takip etmek
* Öğrencinin kendini objektif bir şekilde değerlendirmesine yardımcı olmak
* Öğrencinin yaşadığı veya karşılaşabileceği problemlerle baş etme becerisini geliştirme
* Öğrencinin etkili öğrenme becerilerini kazanmasına yardımcı olmak
* Öğrencinin kendi kendine yetebilme özelliğinin kazandırılması
* Organizasyonel becerilerin ve sorumluluk duygusunu kazandırma
* Öğrenciyi motive etme.

 

          

 

 
© Copyright www.alkanhoca.com

Tüm Hakları Saklıdır
Tasarım : ALKAN DAYALI


Mail : alkanhoca@hotmail.com

www.alkanhoca.com