www.alkanhoca.com
   ANASAYFA  KPSS - ALES  YAZILILAR
          saat
 
                                 
                    KONU ANLATIMI ÇÖZÜMLÜ SORULAR

                                ÇIKMIŞ SINAV SORULARI
 
 
                     YGS MATEMATİK

                   İŞARET İNCELEMESİ    -    İŞLEM ÖNCELİĞİ

                              SINAVLARDA ÇIKMIŞ SORULAR

 

                                      İŞARET İNCELEMESİ
      

       

 

     

 

    

     Örnek:      - 5 +( - 7 )- (- 4 ) = ?


     Çözüm :    5 + ( - 7 )- ( - 4 ) = 5 - 7 + 4    (işareti aynı olan sayılar kendi aralarında toplanır)

       
                                               = 9 - 7  
                                               = 2
     Örnek :      15 – [ 5 - ( + 2 ) - ( - 7 ) ] = ?


     Çözüm :    15 – [ 5 - ( + 2 ) - ( - 7 ) ] =   15 – [ 5 – ( 2 + 7 ) ]

                                                 =    15 -[ 5 – 9 ]
                                                 =    15 – ( - 4 )
                                                 =    15 + 4
                                                 =    19
       Örnek  :   ( - 5 ) . ( - 6 ) = ? 


      
       Çözüm : ( - 5 ) . ( - 6 ) =   + 30  (aynı  işaretler   ( + )  olur )

 

 

        Örnek : ( + 36 ) : ( - 4 )  = ?


        Çözüm : ( + 36 ) : ( - 4 )  = - 9 (farklı  işaretler  ( - ) olur)
                  

     

       Örnek  :   
 +   = ?


       Çözüm  :  :   
 +   = - 4 + ( - 9 )

                                          =  - 4 - 9
                                          = - ( 4 + 9 )  (* İşaretleri aynı olan sayılar toplanır ve işaret aynen      yazılır )
                                          = - 13

 

 

                                                                     İŞLEM ÖNCELİĞİ

 

    ÖRNEK : 1 - 4 + 7 . ( 23 - 9 : 3 + 4 ) = ? 

                                                        =  1- 4 + 7. ( 23 -3 + 4  )
                                                        =  -3 + 7 . ( 24 )
                                                        =   4 . 24
                                                        =   96  Olur.                 

 

                                                                      BİR KAÇ ÖRNEK

    1.  – [- (3 – 8 ) +  ( - 4 + 2 ) – ( - 3 + 2 ) =?

    2.  – ( 9 – 4 ) – [ + ( 8 – 5 +7 ) – 7 ] = ?

    3. (– 24 ). (+ 1) – (+8) : (-2) + (- 9).( +3)   =?

    4. 5 – [ 2 – ( 3 – 5 ) – ( 8 – 5 ) – 1 ]  =?

    5. – [3. ( 19 – 13 ) – ( 1+17 ) : 3 ]  =?

    6. 1 – [ 9 – 15 : 3 – ( 5 –18 : 2 )  =?

    7. 4– 3.{1 – 3.[ 3 – 4 .(3 – 5 )]} =?

    8. [ (- 2 . 4 + 5 ) . ( -9 + 6 ) . ( -1 + 4)] =?

    9.  + {- [ + ( 1 – 5 + 7 ) – 3 ] + 5 ]  =?

   10. 3 .(-4 ) . (-1) .{3 ( -7 ) – [ (-5 ) – ( -4) + 3] – 7 } =?

   11. – { - [ + ( 4 – 2 ) – 2 ] + (1 – 3 )} =?

   12. – { - [ - ( -8 ) + 7 } – [ - ( - 5 + 1 )2 ] =?

   13. 12 – 5 . { 4 – [ 3 . (8 – 9) – 2 ]} = ?

   14. 72 : 4 +  12 – ( 24 – 5 ) – 3 (40 – 28 ) =?

 

ÖSS - YGS' DE ÇIKMIŞ SORULAR                                                                   1


2


3


4


5


6


7


8


9


10

11                                                                                 


12

13                                                                                   


14

15                                                                                


16

17                                                                                 


                                                

                                                                                    ÇÖZÜMLER

 

1


2


3


4


5


6


7


8


910


1112


13

14


15


16


17