Başarıya daha kolay ulaşmak için sizinde bir eğitim koçunuz olsun.
Eğitim koçluğu hakkında BİLGİ

MATEMATİK

                      KONU ANLATIMLARI

                      ÇÖZÜMLÜ SORULAR
          saat
 
 
 

SAYI ÖRÜNTÜLERİ

 

Fibonacci Sayı Dizisi

Fibonacci dizisi, her sayının kendinden öncekiyle toplanması sonucu oluşan sayı dizisidir.

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144,... şeklinde (ilk iki sayı hariç) kendinden önce gelen iki sayının toplamı şeklinde ilerlediği görülmektedir.

 

         

 

     

PASCAL ÜÇGENİ

 

ÖRNEK

CEVAP : C

 

 

Üçgensel sayı dizisi

1, 3, 6,10,15,21,28, ..... Her basamak kendine kadar olan sayıların toplamına eşittir

1, 1+2,  1+2+3, ....  genel kuralı   n.(n+1)/2 dir

 

 

Karesel sayı dizisi

 1,4,9,16,25,.... Sayıların kareleri alınarak bulunur. genel kuralı n2 yani (n kare) dir.

 

Aritmetik dizi ve geometrik dizi

Konuya başlamadan önce bazı bilgileri vermekte fayda var.

Aritmetik dendiğinde: Toplama işlemi aklımıza gelir.

Geometrik dendiğinde ise: Çarpma işlemi aklımıza gelir.

 

ARİTMETİK DİZİ


Ardışık her iki terimi arasındaki fark eşit olan diziye aritmetik dizi denir.

GENEL TERİMİ

FORMÜL OLARAK

 

 

ÖRNEK

15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40    bu örnekteki 4. terimi formülle bulalım

 

ÇÖZÜM

   1. Terim = 15

   2. Terim = 20

   3. Terim = 25

   4. Terim = 30

   5. Terim = 35

   6. Terim = 40

 

       İlk terimi = 15

Ortak farkıda = 5

 

 

 

ÖRNEK

 6 - 8 - 10 - 12 - 14 sayı örüntüsünün genel kuralını bulunuz

 

ÇÖZÜM

 

 

 

ÖRNEK

 

 

 

ÖRNEK:

“7, 13, 19, 25, ...” sayı örüntüsünün kuralını cebirsel ifade edelim.

 


Sayı örüntüsündeki her bir adımdaki sayı bir önceki sayının 6 fazlasıdır.

Bu örüntüde adım sayısı “x” ile gösterilirse x’in değişen değerlerine göre örüntünün kuralı 6x + 1 olur.

 

 

 

ÖRNEK:


ÇÖZÜM
:

                 dizimiz   1 - 4 - 7 - olarak devam ediyor.
                                V    V
                             (+3) (+3)        (+3) şeklinde dizimiz devam ediyor. Buradan  n ' in katsayısı 3  olur

ilk sayıdan artış mıştarını çıkartırsak => 1-3 = - 2

Kural = 3n - 2 olarak yazılabilir.

 

 

 

ÖRNEK:


ÇÖZÜM


Yukarıda gördüğümüz örüntüde aşşadığdaki sayıları bulabilmek için : iki terimi çarpıp 2 sayısını çıkartıyoruz.

 

Sonuç : 7 x 11 = 77

           77 - 2  = 75 olur.

 

 

 

GEOMETRİK DİZİ

Ardışık her iki terimi arasındaki oran eşit olan diziye geometrik dizi denir.

Aritmetik dizi artarak veya azalarak giderken geometrik dizi belirli bir oranda çarpımla gider

 

Örnek:

5 sayısını sürekli olarak 2 ile bölelim. ( Yani 1/2 ile çarpalım )

 

 

ÇIKMIŞ SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
yazılılar
zeka
IQ

  
 


Tüm dokümanlar tanıtım amaçlıdır satışı yapılmadığı gibi hiçbir ticari menfaat gözetilmemektedir.

5846 Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Değişiklik (Resmi Gazete Kabul Tarihi : 3.3.2004) ile

kanunun 25. maddesinin ek 4. maddesine göre
hakkı ihlal edilen öncelikle
üç gün içinde ihlalin durulmasını istemek zorundadır.

Eğer ihlal edilen bir durum söz konusu ise iletişim birimlerinden lütfen bize ulaşınız.

 

          


 


                                              www.alkanhoca.com