Başarıya daha kolay ulaşmak için sizinde bir eğitim koçunuz olsun.
Eğitim koçluğu hakkında    BİLGİ


ÜSLÜ SAYILAR
          saat
 
        KONU ANLATIMI                          
 
 

 

              TEKRARLI ÇARPIMLAR VE ÜSLÜ SAYILAR

 

  * Bir sayının kendisi ile tekrarlı çarpımı kısaca üslü ifade olarak adlandırılır.
  * Üs, bir  sayının sağ üst köşesine yazılır.

  ÖRNEK: 3.3 = 9 işlemindeki 3 sayısı 2 kez yan yana yazılarak çarpılmıştır.

  Bu durum şu şekilde de ifade edilebilir: 3.3 =

  Buradaki "üç üssü iki" veya "üçün karesi" şeklinde okunabilir.

  ÖRNEK: 3.3.3 ifadesi üslü biçimde olarak yazılır. 

  Buradaki " üç üssü üç" veya "üçün küpü" şeklinde okunabilir.

  = 3.3.3 = 9.3 = 27 (Önce ilk iki 3'ü çarparız, çıkan sonucu yine 3 ile çarparız)

 

  ÖRNEK: 2.2.2.2.2 ifadesinin üslü biçimde yazıp ifadenin değerini bulalım.

  Burada 2 sayısı 5 kez yan yana çarpım biçiminde yazılmıştır. Bu ifade üslü olarak:

  2.2.2.2.2 = biçiminde yazılır ve "iki üssü beş" veya "ikinin beşinci kuvveti"şeklinde okunur.

  Bu ifadenin değerini bulacak olursak: 2.2.2.2.2 = 4.4.2 = 16.2 = 32

  NOT: Çarpma işlemi x sembolü yerine . sembolü ile de gösterilebilir.

   

  

    POZİTİF SAYILARIN KUVVETLERİ

   Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımı üslü ifade olarak biçiminde yazılır.
   Burada a’ya taban, n’ye üs denir.

   1'in tüm kuvvetleri 1'e eşittir.

  

 

   Üssü 1 olan doğal sayının değeri, bu sayının kendisine eşittir.

  

 

   10'un kuvvetlerinin değerinde üsteki sayı kadar sıfır bulunur. 

 

 

    ÖRNEKLER

  

 

          

 

          

 

        

 

       

 

 

   NEGATİF SAYILARIN KUVVETLERİ

    TEKLİ KUVVETLER

  Negatif bir sayının tekli kuvvetleri yine negatif olur.

 

    
   ÇİFTLİ KUVVETLER   

   Negatif bir sayının tekli kuvvetleri daima pozitif olur. 


  

 

ÜSLÜ SAYILARDA DÖRT İŞLEM

 

 

     

 

 

        

 

            

  

 

 

    

      

 

 

                                                                                      Başarılar

 
yazılılar
zeka
IQ

  
 


Tüm dokümanlar tanıtım amaçlıdır satışı yapılmadığı gibi hiçbir ticari menfaat gözetilmemektedir.

5846 Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Değişiklik (Resmi Gazete Kabul Tarihi : 3.3.2004) ile

kanunun 25. maddesinin ek 4. maddesine göre
hakkı ihlal edilen öncelikle
üç gün içinde ihlalin durulmasını istemek zorundadır.

Eğer ihlal edilen bir durum söz konusu ise iletişim birimlerinden lütfen bize ulaşınız.

 

          


 


                                              www.alkanhoca.com