Başarıya daha kolay ulaşmak için sizinde bir eğitim koçunuz olsun.
Eğitim koçluğu hakkında    BİLGİ

MATEMATİK

KONU ANLATIMLARI

ÇÖZÜMLÜ SORULAR
          saat
 
 
 


DERSLERİN ÜZERİNE TIKLAYARAK AÇABİLİRSİNİZ


    6. Sınıf Matematik Konuları (Meb Müfredatı 2017-2018)


1. ÜNİTE

1. Bölüm: Doğal Sayılarla İşlemler
Üslü Nicelikler
İşlem Önceliği
İşlemlerde Kolaylıklar
Problem Çözme
Problem Kurma

2. Bölüm: Çarpanlar ve Katlar
Doğal Sayıların Çarpanları ve Katları
Bölünebilme Kuralları
Asal Sayılar ve Doğal Sayıları Asal Çarpanlarına Ayırma
İki Doğal Sayının Ortak Bölenleri ve Ortak Katları

3. Bölüm: Açılar
Açı
Komşu, Tümler, Bütünler ve Ters Açılar
Bir Doğruya Dikme Çizme

 

2. ÜNİTE

1. Bölüm: Oran
İki Nicelik Arasındaki İlişki
Birimli ve Birimsiz Oranlar


2. Bölüm: Kesirlerle İşlemler
Kesirleri Karşılaştırma ve Sayı Doğrusunda Gösterme
Kesirlerle Toplama İşlemi
Kesirlerle Çıkarma İşlemi
Kesirlerle Çarpma İşlemi
Kesirlerle Bölme İşlemi
Kesirlerle Yapılan İşlemlerin Sonucunu Tahmin Etme
Problem Çözme
Problem Kurma


3. Bölüm: Ondalık Gösterim
Kesir ile Bölme İşlemi Arasındaki İlişki
Ondalık Gösterimleri Çözümleme
Ondalık Gösterimleri Yuvarlam
Ondalık Gösterimlerle Çarpma İşlemi
Ondalık Gösterimlerle Bölme İşlemi
Ondalık Gösterimleri 10, 100 ve 1000 ile Kısa Yoldan Çarpma ve Bölme İşlemleri
Ondalık Gösterimlerle Yapılan İşlemlerin Sonucunu Tahmin Etme
Problem Çözme
Problem Kurma

 

3. ÜNİTE

1. Bölüm: Araştırma Soruları Üretme, Veri Toplama ve Düzenleme

2. Bölüm: Veri Analizi
Aritmetik Ortalama ve Açıklık
İki Grubun Aritmetik Ortalaması ve Açıklığı

 

4. ÜNİTE

1. Bölüm: Tam Sayılar
Tam Sayı
Mutlak Değer
Tam Sayıları Sıralama
Tam Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri
Problem Çözme
Problem Kurma
Toplama İşleminde Kolaylıklar

2. Bölüm: Cebirsel İfadeler
Örüntüler ve İlişkiler
Cebirsel İfade
Cebirsel İfadelerin Anlamı
Cebirsel İfadelerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri
Bir Doğal Sayı ile Bir Cebirsel İfadeyi Çarpma İşlemi

 

5. ÜNİTE

1. Bölüm: Alan Ölçme
Paralelkenarın Alanı
Üçgenin Alanı
Alan Ölçme Birimleri
Arazi Ölçme Birimleri
Problem Çözme
Problem Kurma

2. Bölüm: Geometrik Cisimler ve Hacim Ölçme
Hacim
Prizmaların Hacmi
Hacim Ölçme Birimleri
Prizmaların Hacmini Hesaplama
Prizmaların Hacmini Tahmin Etme
Problem Çözme
Problem Kurma

3. Bölüm: Sıvıları Ölçme
Sıvı Ölçme Birimleri
Problem Çözme
Problem Kurma

4. Bölüm: Çember
Çember Çizimi ve Çemberin Elemanları
Çember ile Daire Arasındaki İlişki
π Sayısı ve Çemberin Çevresinin Uzunluğu

 


 
yazılılar
zeka
IQ

  
 


Tüm dokümanlar tanıtım amaçlıdır satışı yapılmadığı gibi hiçbir ticari menfaat gözetilmemektedir.

5846 Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Değişiklik (Resmi Gazete Kabul Tarihi : 3.3.2004) ile

kanunun 25. maddesinin ek 4. maddesine göre
hakkı ihlal edilen öncelikle
üç gün içinde ihlalin durulmasını istemek zorundadır.

Eğer ihlal edilen bir durum söz konusu ise iletişim birimlerinden lütfen bize ulaşınız.

 

          


 


                                              www.alkanhoca.com