Başarıya daha kolay ulaşmak için sizinde bir eğitim koçunuz olsun.
Eğitim koçluğu hakkında BİLGİ

MATEMATİK

                      KONU ANLATIMLARI

                      ÇÖZÜMLÜ SORULAR
          saat
 
 
 
     


DERSLERİN ÜZERİNE TIKLAYARAK AÇABİLİRSİNİZ  

 

GEOMETRİ

 

En az üç doğru parçasının, herhangi ikisinin birer uçları ortak olacak şekilde ardışık olarak birleşmesiyle elde edilen kapalı şekle çokgen denir.

Daha kısa ve anlaşılır bir ifadeyle;

En az üç kenarı ve üç açısı olan kapalı şekillere çokgen denir.

Çokgenler kenar ve köşe sayısına göre üçgen, dörtgen, beşgen ve altıgen olarak adlandırılır.

DÜZGÜN ÇOKGENLER


Kenar uzunlukları ve açılarının ölçüleri eşit olan çokgenlere düzgün çokgen denir.

 

 

 

Eşkenar üçgenin ve karenin kenar uzunlukları ve açıları birbirine eşit olduğu için birer düzgün çokgendirler.

 

Çokgenler hakkında şunları söyleyebiliriz:

* Doğru parçalarından oluşur.

* Kapalı şekillerdir.

 

Aşağıda gördüğünüz şekiller çokgen olanlar ve olmayanlar diye iki gruba ayrılmıştır.

Şekilleri inceleyerek iki grup arasındaki farkların neler olduğunu belirleyelim.


Yukarıda  Çokgen oluşturmayan şekiller hakkında ise şunları söyleyebiliriz

* 1, 3 ve 6 numaralı şekiller doğru parçalarından oluşmuştur. Ancak kapalı olmadıkları için çokgen değillerdir.

* 2, 4, 5, 7, 8 ve 9 numaralı şekiller kapalıdır ancak doğru parçalarından oluşmadığı için çokgen değillerdir.

En az üç doğru parçasının ardışık bir şekilde uç uca eklenmesiyle oluşan kapalı şekillere çokgen denir

 

 

Şimdi düzgün çokgenleri daha detaylı olarak ele alalım.

 

DÜZGÜN ÇOKGENLERDE AÇILAR

 

 

KÖŞEGEN

 

                       

Çokgenlerin ardışık olmayan köşelerini birleştiren doğru parçalarına köşegen denir.

Yukarıdaki GHIJK çokgenini inceleyelim.

Çokgenin köşeleri : G, H, I, J ve K noktaları

Çokgenin kenarları: [GH], [HI], [IJ], [JK], [KG]

Çokgenin köşegenleri: [GI], [GJ], [HK], [HJ], [KI]

 

 


 

 

 
yazılılar
zeka
IQ

  
 


Tüm dokümanlar tanıtım amaçlıdır satışı yapılmadığı gibi hiçbir ticari menfaat gözetilmemektedir.

5846 Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Değişiklik (Resmi Gazete Kabul Tarihi : 3.3.2004) ile

kanunun 25. maddesinin ek 4. maddesine göre
hakkı ihlal edilen öncelikle
üç gün içinde ihlalin durulmasını istemek zorundadır.

Eğer ihlal edilen bir durum söz konusu ise iletişim birimlerinden lütfen bize ulaşınız.

 

          


 


                                              www.alkanhoca.com