Son 3 Yılın LYS Konu ve Soru Dağılımı
MF Puanı İçin Girilmesi Gereken Sınavlar TM Puanı için Girilmesi Gereken Sınavlar TS Puanı İçin Girilmesi Gereken Sınavlar DİL Puanı İçin Girilmesi Gereken Sınavlar
YGS YGS YGS YGS
LYS-1 LYS-1 LYS-3 LYS-5
LYS-2 LYS-3 LYS-4  

 

 

 

 

1- LYS-1: MATEMATİK SINAVI

2- LYS-2: FEN BİLİMLERİ SINAVI

3- LYS-3: EDEBİYAT-COĞRAFYA SINAVI

4- LYS-4: SOSYA BİLİMLER SINAVI

LYS-1: MATEMATİK SINAVI

80 Soru, 135 Dakika

MATEMATİK 50 SORU 75 DAKİKA
GEOMETRİ 30 SORU 60 DAKİKA

 Analitik Geometriden 8 Soru sorulacak. Matematik ve Geometri      testleri için ayrı soru kitapçıkları kullanılacak; ancak iki test için ortak cevap kağıdı olacak.

   
LYS-1 GEOMETRİ KONULARI 2011 LYS 2012 LYS 2013 LYS
Üçgen 10 3 3
Özel Dörtgenler 3 6 4
Çember ve Daire 5 7 7
Dörtgenler-Çokgenler 1 2 1
Katı Cisimler 3 4 4
Analitik Geometri 3 4 4
Vektörler 4 2 2
Uzayda Doğru ve Düzlemler - 1 1
Konikler 1 1 2
Döndürme ve Simetri - - 2
TOPLAM 30 30 30

 

LYS-1 MATEMATİK KONULARI 2011 LYS 2012 LYS 2013 LYS
Sayılar 5 8 8
Fonksiyonlar - 3 3
İşlem 1 1 1
I.Dereceden Denklemler - - -
Polinomlar 3 2 3
II. Dereceden Denklemler 4 1 2
Trigonometri 4 4 3
Karmaşık Sayılar 3 3 3
Logaritma 2 2 3
Toplam ve Çarpım Sembolleri 2 1 -
Özel Tanımlı Fonksiyonlar 3 - -
Limit ve Süreklilik 3 4 3
Türev 4 5 5
İntegral 5 4 6
Matris-Determinant 2 3 3
Çarpanlara ayırma 5 3 2
Modüler Aritmatik 1 1 1
Olasılık 1 1 1
Oran-Orantı 1 - -
Kombinasyon - 1 -
Diziler ve Seriler - 2 2
Kümeler 1 1 1
TOPLAM 50 50 50

 

FİZİK 30 SORU 45 DAKİKA
KİMYA 30 SORU 45 DAKİKA
BİYOLOJİ 30 SORU 45 DAKİKA

90 Soru,135 dakika

Fizik, Kimya ve Biyoloji testleri için ayrı soru kitapçıkları kullanılacak, cevap kağıdı ortak olacak.

 

LYS-2 FİZİK KONULARI 2011 LYS 2012 LYS 2013 LYS
Birimler ve Fiziksel Nicelikler 1 1 1
Vektörler 1 - -
Moment-Denge 1 2 1
Eşit Kollu Terazi - - -
Basit Makineler - - -
Kütle ve Ağırlık Merkezi - 1 -
Madde ve Özellikleri-Sıvıların Kaldırma Kuvveti - - 2
Katı-Sıvı-Gaz Basıncı - - -
Isı-Sıcaklık 1 - -
Genleşme 1 - 1
Doğrusal Hareket 1 1 1
Bağıl Hareket 1 - -
Dinamik 2 1 2
İş-Güç-Enerji 1 2 1
Atış Hareketleri 1 1 1
Dairesel Hareketler 1 - -
Keppler Yasası-Newton Genel Çekim yasası - 1 -
Basit Harmonik Hareket 1 - -
İtme Momentum 1 1 1
Elektriksel Sığa ve Kondansatörler 1 1 2
Elektrostatik - 1 -
Elektrik Potansiyel-Potansiyel Enerji-Paralel Levhalar 2 2 1
Doğru Akım Devreleri 2 1 1
Manyetizma ve Alternatif Akım Devreleri 2 3 1
Optik 2 3 3
Dalgalar 4 4 3
Atom-Foloelektrik-Compton-Enerji Seviyeleri-Rölative 3 4 5
Yıldızlar-Yıldızsılar - - 1
Elektronik - - 1
Temel Kuvvetler - - 1
TOPLAM 30 30 30

 

 

LYS-2 KİMYA KONULARI 2011 LYS 2012 LYS 2013 LYS
Maddenin Halleri 3 1 2
Kimyasal Değişmeler 2 - -
Sistemler ve Enerji 1 2 2
Çekirdek Kimyası 1 1 1
Sulu Çözeltilerde Asit-Baz Dengesi 3 2 1
Sulu Çözeltilerde Denge 1 1 1
Kimyasal Tepkimelerde Hız 2 1 1
Kimyasal Tepkimelerde Denge 2 3 1
Madde-Elektrik İlişkisi- Elektrokimya 3 1 2
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler 1 - 3
Organik Reaksiyonlar-Elementler Kimyası Organik Kimya 11 11 11
Atomun Yapısı - 3 1
Periyodik Cetvel - 1 2
Temel Yasalar - 1 -
Mol Kavramı - 1 1
Karışımlar - 1 1
TOPLAM 30 30 30

 

LYS-2 BİYOLOJİ KONULARI 2011 LYS 2012 LYS 2013 LYS
Hücre,Organizma ve Metabolizma 3 1 4
Hücre Bölünmeleri,Eşeyli ve Eşeysiz Üreme - 1 1
Canlıların Sınıflandırılması ve Biyoçeşitlilik 2 2 2
Sistemler 10 8 7
Canlılarda Enerji Dönüşümleri 1 2 1
Kalıtım,Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji 4 5 4
Üreme ve Gelişme 2 - 1
Evrim 2 1 2
Ekoloji 2 4 4
Bitki Biyolojisi 4 5 3
Davranış - 1 1
TOPLAM 30 30 30

 

LYS-3: EDEBİYAT- COĞRAFYA SINAVI
80 Soru, 120 Dakika
TÜRK DİLİ VE EDB. 56 SORU 85 DAKİKA
COĞRAFYA-1 24 SORU 35 DAKİKA
Türk Dili ve Edebiyatı,Coğrafya-1 testleri için ayrı soru kitapçıkları kullanılacak; fakat ortak cevap kağıdı kullanılacaktır.
LYS-3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KONULARI 2011 LYS 2012 LYS 2013 LYS
Sözcüğün ve Söz öbeklerinin anlamı 2 1 1
Cümlede Anlam 3 4 3
Ses Bilgisi, Yazım Kuralları,Noktalama İşaretleri 2 1 1
Sözcüğün Yapısı 1 1 1
Sözcük Türleri 1 1 3
Cümlenin Öğeleri 1 1 -
Cümlenin Türleri ve Cümlenin Yapısı - 1 1
Anlatım Bozuklukları - 1 1
Paragrafın Yapısı 1 2 2
Paragrafın Yorumu 6 6 7
Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme yolları 4 4 2
Edebiyat Bilgileri 9 5 6
Edebi Sanatlar - 1 1
İslamiyet Öncesi ve İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı 5 8 7
Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı 19 19 19
Batı Edebiyatı ve Edebi Akımlar 2 - 2
TOPLAM 56 56 56

 

LYS-3 COĞRAFYA-1 KONULARI 2011 LYS 2012 LYS 2013 LYS
Dünyanın Şekli ve Hareketleri 1 - -
Coğrafi Konum ve Yerel Saat - 3 2
Harita ve Ölçek 1 1 -
İklim Bilgisi 2 1 -
İç Kuvvetler - - 1
Dış Kuvvetler - - -
Beşeri Sistemler 2 1 6
Türkiye'nin Su-Toprak ve Bitki Varlığı - - -
Türkiye'yi Tanıyalım 7 7 3
Türkiye'nin Jeopolitik Konumu - - -
Türkiye'nin Coğrafi Konumu - 1 1
Türkiye'nin İklimi - 1 -
Ülkeler Coğrafyası 6 5 -
Doğal Sistemler - 1 2
Çevre ve Toplum - 1 2
Küresel Ortam 5 2 6
TOPLAM 24 24 24
LYS-4: SOSYAL BİLİMLER SINAVI
90 Soru, 135 Dakika
TARİH 44 SORU 65 DAKİKA
COĞRAFYA-2 14 SORU 20 DAKİKA
FELSEFE GR. İLE DİN K. VE AHLAK BİLGİSİ 32 SORU 50 DAKİKA
Psikoloji 8 SORU  
Sosyoloji 8 SORU  
Mantık 8 SORU  
Din. K. Ahlak Bilgisi 8 SORU  
Tarih, Coğrafya-2 ve Felsefe Grubu ile Din kültürü ve ahlak bilgisi testleri için üç ayrı soru kitapçığı kullanılacak; fakat cevap kağıdı ortak kullanılacaktır.

LYS-4 TARİH KONULARI 2011 LYS 2012 LYS 2013 LYS
Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı 5 2 3
İlk Türk İslam Devletleri 3 4 5
Ön Asya ve Mısırda Kurulan Devletler 3 - 1
Osmanlı Kuruluş ( Türkiye Dahil ) 2 3 2
Osmanlı Yükseliş 2 2 3
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti 5 4 3
Osmanlı Duraklama 1 1 -
Osmanlı Gerileme 2 - -
Osmanlı Dağılma Dönemi Islahatları 6 3 3
20.YY'da Dünya 3 5 2
II.Dünya Savaşı 2 4 3
Soğuk Savaş Dönemi 3 5 3
Kürelleşen Dünya ve Türkiye 4 6 1
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 3 - -
Yumuşama Dönemi - 1 3
Avrupa Tarihi - 4 2
Tarih Bilimine Giriş - - 1
İlkçağ Medeniyetleri - - 1
İslam Tarihi - - 2
K.Savaşı Hazırlık Dönemi - - 2
Atatürk İnkılapları - - 2
Atatürk İlkeleri - - 1
Atatürk Dönemi türk Dış Polistikası - - 1
TOPLAM 44 44 44

LYS-4 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KONULARI 2011 LYS 2012 LYS 2013 LYS
İnanç-İnsan ve Kaderi - - 1
İbadet-İslamda İbadetlerde İlkeler ve İbadetlerin faydaları - - 1
Vahiy Akıl-Kur'an ve Yorumu - - 1
Vahiy ve Akıl-İslam Düşüncesinde Yorumlar - - 1
İnanç-Dünya Hayatı ve Ahiret - - 1
Ahlak ve Değerler-İslam ve Barış - - 1
Din,Kültür ve Medeniyet-Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri - - 1
Din, Kültür ve Medeniyet-İslamiyet ve Türkler - - 1
TOPLAM - - 8
 

 

 

 

 

 

 LYS-4 COĞRAFYA-2 KONULARI 2011 LYS 2012 LYS 2013 LYS
Dünyanın şekli ve hareketleri 1 - -
Coğrafi Konum ve Yerel Saat 1 1 2
Harita ve Ölçek - 1 -
İklim Bilgisi - 1 -
İç kuvvetler - - 1
Dış Kuvvetler - - -
Beşeri Sistemler 1 4 5
Türkiye'nin Su-Toprak ve Bitki varlığı 1 1 -
Türkiye'yi Tanıyalım 6 4 1
Türkiye'nin Jeopolitik Konumu - - -
Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri 1 - -
Bölge Çeşitleri ve Sınıflandırması - - -
Ülkeler Coğrafyası 2 2 1
Küresel Çevre Sorunları 3 - -
Doğal Sistemler - 2 4
TOPLAM 16 16 14

LYS-4 PSİKOLOJİ SOSYOLOJİ-MANTIK KONULARI 2011 LYS 2012 LYS 2013 LYS
Psikolojiye Giriş 1 3 2
Psikoloji Biliminin Temel Süreçleri 4 1 2
Öğrenme-Düşünme-Bellek 2 2 2
Ruh Sağlığının Temelleri 2 3 1
Sosyolojiye Giriş-Araştırma Yöntemleri 2 - 1
Sosyal Psikoloji 1 1 1
Birey ve Toplum 2 3 -
Kültür 2 2 1
Sosyal Değişme - 1 2
Toplumsal Kurumlar 2 2 1
Mantığa Giriş - 3 1
Klasik Mantık 5 3 3
Sembolik Mantık 5 4 4
TOPLAM 30 30 24

 

YGS NEDİR NASIL UYGULANIR

YGS: Yükseköğretime Geçiş Sınavı. 40 Türkçe, 40 Matematik, 40 Sosyal ve 40 Fen sorusundan oluşur. Sınav Mart ayı sonunda tek oturum olarak uygulanır, süresi 160 dakikadır. Ortaöğretim mezunu yada ortaöğretim kurumlarında o yıl mezun olabilecek öğrenciler başvurabilir. Soruların kapsamı genelde 9. Sınıf dersleridir. Sorularda direk bilgi sormadan çok okuduğunu anlama, mukayese etme, bağlantı kurma ve temel kavramlardan soru gelmektedir.

YGS'DEKİ TESTLER VE KAPSAMLARI

Önemli Not : 40 soruluk sosyal bilimler testine 5 soru daha ilave edilerek 45 soru sorulacaktır. 41, ,42, 43, 44 ve 45. sorular felsefe sorusu olup; bu soruları yalnozca Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi görmeyen adaylar yanıtlayacaktır. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi gören adaylar 36,37,38,39 ve 40. soruları (yani Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi sorularını) yanıtlayacaktır.
Konu hakkında daha ayrıtılı bilgiye sitemiz haberler kısmından yada:
http://www.osym.gov.tr/belge/1-14949/2013-ygsde-din-kulturu-ve-ahlak-bilgisi-sorularinin-yer-.html
adresinden ulaşabilirsiniz.

YGS PUAN TÜRLERİ

YGS sonucunda 6 farklı puan türü hesaplanır, bu puan türleri şunlardır.
YGS 1 ve YGS 2 Sayısal ağırlıklı ( Fen- Matematik)  puan türleridir.
YGS 3 ve YGS 4 Sözel ağırlıklı ( Türkçe – Sosyal )  puan türleridir.
YGS 5 ve YGS 6 Eşit ağırlıklı (Türkçe – Matematik ) puan türleridir.
YGS puan türleri

Not:

YGS’de 140 puan barajını geçmek için her testten 4 net yani yaklaşık olarak 16 net yapmak gerekir. 180 puan barajını geçmek içinse her testten 8 net yani yaklaşık 32 net yapmak gerekir. Yaklaşık 1,800,000 adayın girdiği 2012 YGS sınavında yaklaşık 500,000 kişi 180 puan barajını geçememiştir.

 

LYS NEDİR VE NASIL UYGULANIR

LYS: Lisans Yerleştirme Sınavı. LYS 1 ( Matematik 80 soru), LYS 2 (Fen Bilimleri 90 soru) LYS 3 (Edebiyat-Coğrafya 80 soru), LYS 4 (Sosyal Bilimler 90 soru) ve LYS 5 (Yabancı dil 80) soru şeklinde Haziran ayı içinde (iki hafta sonu cumartesi-Pazar olacak şekilde 4 günde) her bir LYS tek oturumda uygulanır. Sınav lise müfredatının hepsini kapsamaktadır. Sorular bilgi düzeyini ölçmek için sorulur. LYS'de soru ve cevaplama süresi dağılımı aşağıdaki gibidir.

LYS puan türleri

Felsefe Grubu-Din Kültürü ve Ahlak Bilgisinde Soru Dağılımı:
Psikoloji 8 soru, Sosyoloji 8 soru, Mantık 8 Soru ve Din Kültürü Ahlak Bilgisi 8 Soru.

*Edebiyat-Coğrafya Sınavındaki Coğrafya-1 soruları, Coğrafya Dersi Öğretim programında belirtilen 9. sınıf kazanımlarının tamamı ile 10., 11. ve 12. sınıflarda haftada 2 saat okutulan ortak Coğrafya dersi kazanımlarıyla sınırlı olacaktır.

LYS 5 (YABANCI DİL) Testi:

Sözcük Bilgisi ve Dil Bilgisi: 20 Soru  / Çeviri: 12 Soru / Okuduğunu Anlama: 48 Soru
80 soru için 120 dk cevaplama süresi vardır.

LYS PUANLARININ AYRINTILI TABLOSU

 Tablo-2 : Lisans Yerleştirme Sınavları Puan Türleri ve Testlerin Ağırlıkları

LYS puanlarının ayrıntılı tablosu

Not:
  1. Bu bilgiler ÖSYM kaynaklarından alınmıştır.
  2. Bu sınav türünde adayların ilgili derslerdeki bilgi seviyeleri ölçülür.
  3. Yukarıdaki dağılımda her bir puan türüne hangi derslerin ne kadar etki edeceği gösterilmektedir.
  4. Bu tabloda görünen yüzdelik oranlar her dersteki netlerin çarpılacağı katsayıları belirlemede kullanılır.
  5. Anlaşılır olması açısından örneklemek gerekirse; DİL puanları hesaplanırken, DİL-1 puan türünde 1 DİL netinin puan değeri DİL-3 Puan türündeki netin 3 katından fazla olacaktır(DİL-1 puan türünde oran %65 Dil-3’te ise %20 olduğu için).
  6. Her bir puan türünde yüzdelik oranlara bakılarak hangi testin sorularının daha önemli-öncelikli olduğu anlaşılabilir.
  7. Yüzdelik dağılım olarak YGS netlerinin LYS puan türleri hesaplanırken formüldeki katkısı yaklaşık %40’dır. Bu katkı her yıl ÖSYM tarafından o yılki sınavın başarısına göre hesaplanır.