Başarıya daha kolay ulaşmak için sizinde bir eğitim koçunuz olsun.
Eğitim koçluğu hakkında bigi için TIKLAYIN

 MATEMATİK


    KONU ANLATIMLARI

    ÇÖZÜMLÜ SORULAR
          saat
 
 
 
 


DERSLERİN ÜZERİNE TIKLAYARAK AÇABİLİRSİNİZ


               10. Sınıf Matematik Konuları

    

      

1. ÜNİTE: SAYMA

1. Bölüm: Sıralama ve Seçme

Sayma Yöntemleri

Sıralama (Permütasyon) ve Faktöriyel Kavramı

Seçme (Kombinasyon)

 Pascal Üçgeni, Pascal Özdeşliği

Binom Teoremi

 

2. ÜNİTE: OLASILIK

1. Bölüm: Koşullu Olasılık

Koşullu Olasılık

Bağımlı ve Bağımsız Olayların Olasılıkları

Bileşik Olayların Olasılıkları

 

   3. ÜNİTE: FONKSİYONLARLA İŞLEMLER VE UYGULAMALARI

1. Bölüm: Fonksiyonların Simetrileri ve Cebirsel Özellikleri

Fonksiyon Grafikleri ve Dönüşümler

Fonksiyonlarda Dört İşlem

2. Bölüm: İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi

Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi

Bir Fonksiyonun Tersi

3. Bölüm: Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar

İki Miktar Arasındaki İlişkinin Fonksiyon Kavramı ile Açıklanması

Problem Çözümlerinde Fonksiyon Grafik ve Tablolarının Kullanılması

 

4. ÜNİTE: ANALİTİK GEOMETRİ

1. Bölüm: Doğrunun Analitik İncelemesi

Analitik Düzlemde İki Nokta Arasındaki Uzaklık

Doğru Parçasını Belli Oranda Bölen Noktanın Koordinatları

Doğrunun Denklemi, İki Doğrunun Birbirine Göre Durumları

Analitik Düzlemde Bir Noktanın Bir Doğruya Uzaklığı

 

5. ÜNİTE: DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER

1. Bölüm: Dörtgenler ve Özellikleri

2. Bölüm: Özel Dörtgenler  

Yamuk, Paralelkenar, Eşkenar Dörtgen, Dikdörtgen, Kare ve Deltoit ile İlgili Açı ve Uzunluk Bağıntıları

Yamuk, Paralelkenar, Eşkenar Dörtgen, Dikdörtgen, Kare ve Deltoidin Alan Bağıntıları

Dörtgenlerin Alan Bağıntılarının Problem Çözme ve Modellemede Kullanılması

3. Bölüm: Çokgenler 

 

6. ÜNİTE: İKİNCİ DERECEDEN DENKLEM VE FONKSİYONLAR

1. Bölüm: İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

Karmaşık Sayılar

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemlerin Kökleri ile Katsayıları Arasındaki Bağıntılar

2. Bölüm: İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri   

İkinci Dereceden Bir Değişkenli Fonksiyonlar ve Grafikleri

İkinci Dereceden Denklem ve Fonksiyonlarla Modellenebilen Problemler

 

7. ÜNİTE: POLİNOMLAR

1. Bölüm: Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler

Gerçek Katsayılı ve Bir Değişkenli Polinomlar

Polinomlar Kümesinde İşlemler

Bir Polinomun (x – a) İle Bölümünden Kalan

Polinomun Kökleri (Sıfır Yerleri)

2. Bölüm: Polinomlarda Çarpanlara Ayırma   

3. Bölüm: Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözüm Kümeleri

Rasyonel İfadeler

Polinom ve Rasyonel Denklemler

 

8. ÜNİTE: ÇEMBER VE DAİRE

1. Bölüm: Çemberin Temel Elemanları

Çember ve Çemberin Elemanları

Çemberde Kiriş Özellikleri

2. Bölüm: Çemberde Açılar   

3. Bölüm: Çemberde Teğet

4. Bölüm: Dairenin Çevresi ve Alanı

 

9. ÜNİTE: GEOMETRİK CİSİMLER

1. Bölüm: Katı Cisimlerin Yüzey Alanları ve Hacimleri

Dik Prizmalar

Dik Piramitler

Dik Dairesel Silindir

Dik Dairesel Koni

Küre

 


 
yazılılar
zeka
IQ

  
 


Tüm dokümanlar tanıtım amaçlıdır satışı yapılmadığı gibi hiçbir ticari menfaat gözetilmemektedir.

5846 Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Değişiklik (Resmi Gazete Kabul Tarihi : 3.3.2004) ile

kanunun 25. maddesinin ek 4. maddesine göre
hakkı ihlal edilen öncelikle
üç gün içinde ihlalin durulmasını istemek zorundadır.

Eğer ihlal edilen bir durum söz konusu ise iletişim birimlerinden lütfen bize ulaşınız.

 

          


 


                                              www.alkanhoca.com