FAKTORİYEL

 

Faktöriyel
1’den n’ye kadar olan veya n’den geriye doğru 1’e kadar olan doğal sayıların çarpımı
n!   (n faktöriyel)   olarak gösterilir.

n! = 1.2.3.4……(n-1).n
n! = n.(n-1)…..3.2.1

Ezbere bilinmesi gereken faktoriyeller

0! = 1
1! = 1
2! = 1.2 = 2
3! = 1.2.3 = 6
4! = 1.2.3.4 = 24
5! = 1.2.3.4.5 = 120

 

 

Örnek

0! + 2! + 3! işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm

0!   =1

2!   = 2.1
= 2

3!   = 3.2.1
= 6

Buradan    0! + 2! + 3!
= 1 +   2 +  6
= 9 olur

 

 

Örnek

4! – 3! + 1! – 0! işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm

4! = 4.3.2.1
= 24

3!   = 3.2.1
= 6   

1! = 1

0! =1

olduğundan    =   4! – 3! + 1! – 0!
=   24 – 6 + 1 – 1
=   18 olur